Actualitat

BONS CONSUM 2ª CONVOCATÒRIA

Recollida a l’Ajuntament del 3 al 31 d’octubre de 2023 ambdós inclosos (9:00 a 14:00 hores) i ús dels bons consum en els comerços adherits del 3 al 31 d’octubre de 2023 ambdós inclosos. Els bons consum no bescanviats de la 1ª convocatòria podran utilitzar-se en aquesta 2ª convocatòria.

Nou horari de la biblioteca

A partir del 2 d’octubre aplicarem aquest nou horari, diguem-ne, d’hivern i que serà el següent:

DE DILLUNS A DIVENDRES

VESPRADA de 16 a 20 hores