Serveis Socials

L’horari d’atenció pública a la població dels Poblets de l’administrativa serà:

  • Dimecres de 09:30 a 14:00 hores

Per a tramitar les següents sol·licituds cal posar-se en contacte amb l’administratiu:

  • Títol família monoparental.
  • Títol família nombrosa.
  • Targeta del major.
  • Programa de vacances socials a la Comunitat Valenciana.
  • Programa de termalisme a la Comunitat Valenciana.
  • Programa de vacances socials (IMSERSO).
  • Programa de termalisme (IMSERSO).
  • Targeta persones amb diversitat funcional.

Administrativa: Núria Puig

L’horari d’atenció al públic en Els Poblets del treballador social d’atenció a la dependència serà:

  • Dilluns de 09 :00 a 11:00 hores

Treballador Social: Víctor Marín

vmarin@massma.org