Accessos

Per carretera:

 • Autopista A-7
  – Eixida 61 Oliva o eixida 62 Ondara
 • Carretera Nacional 332
  – Desviació junt al Cuartel de la Guardia Civil d’El Verger.
  – Camí d’El Verger – Setla.
  – Camí d’El Verger – Miraflor.
  – Encreuament Molinell (per la costa).
  – Devuació a la dreta a l’altura del Restaurante Isa.
  – O bé, desviació a la dreta a l’altura de l’indicador de l’hostal Punta Estrella.

 

 

 

 

Aeroports:

 • Aeroport d’Alacant «El Altet»

         Tel. 966 919 000

 • Aeroport de València – Manises

        Tel. 961 598 500