Actualidad de Els Poblets

27 febrero 2020

Tractament contra Xylella Fastidiosa

L’Ajuntament va a procedir al repartimen de producte pel tractament contra els vectors de Xylella Fastidiosa pels cultius d’ametler, olivera i fruiters d’os.

Els interessats, que hauran d’acreditar ser titulars del carnet d’usuari de productes fitosanitaris (bàsic o qualificat), han d’arreplegar el producte al magatxem municipal situal a la Ptda. Barranquest C/ 10 els divendres de 12:30 a 13:30 hores a partir del 28 de febrer de 2020 (este inclòs).

Per poder retirar el producte cal presentar DNI i carnet d’usuari de productes fitosanitaris, i se’ls requrirà la següent informació:

  • Nª de parcel·la i polígon
  • Superfície a tractar
  • Tipus de cultiu