Actualidad de Els Poblets

14 febrero 2020

Ban – Horts Urbans

Es fa saber que s’ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la utilització dels HORTS URBANS.

Caldrà presentar la sol·licitud en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes indicades en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, mitjançant instància normalitzada (disponible en l’ajuntament), sent l’últim die el 28 de febrer de 2020.

En Els Poblets

L’ALCALDESSA
CAROLINA VIVES BOLUFER