Actualidad de Els Poblets

12 marzo 2019

Anunci Recollida de Residus

Benvolguts veïns i veïnes,

Tenim el plaer de dirigir-nos a vostè per a fer-li constar que l’empresa URBASER S.A. actualment presta els seus serveis de recollida de Residus Sòlids Urbans, i el seu transport fins a la planta de tractament, com també la neteja urbana en el Municipi Els Poblets.

A continuació us fem menció d’alguns del serveis de recollida que efectuem: orgànica i resta; selectives d’envasos lleugers i de paper-cartró; voluminosos (mobles); residus vegetals; animals morts; piles i taps solidaris.

Les normes que cal complir abans de depositar els residus al contenidor són:

  • No dipositar fem abans de les 20:00h.
  • Tancar bé les bosses de fem i no arrossegar-les pel carrer.
  • Cal dipositar els residus vegetals (restes de jardineria) sense bossa dins del seu contenidor.
  • Hi ha que esclafar els envasos i plegar les caixes de cartró.
  • En cas de trobar-se el contenidor ple, cal dipositar els residus en un altre contenidor proper del mateix tipus. No es pot deixar els residus en la via pública.

L’atenció telefònica d’arreplegada de voluminosos (mobles, neveres, matalassos,…) és de dilluns a divendres 9:00 a 14:00h. Tlf: 966 431 154.

Agraïm la seua atenció, quedant a la seua disposició.