Actualidad de Els Poblets

12 marzo 2019

Edicte – Consulta cens electoral

ANUNCI

Pel present, s’informa que, amb motiu de la convocatòria de les Eleccions a Corts Generals i Autonòmiques del 28 d’abril s’estableix un període de consulta del Cens electoral exposat del dilluns 11 de març de 2019 al dilluns 18 de març de 2019, ambdós inclosos.

La consulta haurà de ser formulada prèvia identificació de l’interessat. E1 document d’identificació haurà de ser algun dels que, per a l’acte de votació, indica l’article 85.1 de la Llei Electoral: D.N.I., passaport o permís de conduir en què aparega la fotografia del titular.

ELS POBLETS, 6 de març de 2019
L’ALCALDE-PRESIDENT SALVADOR SENDRA I GASQUET