Actualidad de Els Poblets

29 febrero 2016

BAN

Pel present es fa saber que en el B.O.P. no 40 de 29 de febrer de 2016 ha eixit publicada la convocatòria de concurs per a l’adjudicació de la concessió d’ús privatiu del BAR DEL CLUB
DE CONVIVÈNCIA .

El termini per a presentar les ofertes per a concursar finalitza el dia 15 de MARÇ de 2016.
Els Plecs que regulen el concurs i la resta de documentació poden arreplegar-la en l’Ajuntament o be en www.elspoblets.es