Actualidad de Els Poblets

04 febrero 2016

Adhesió al pla de pobresa energètica de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

L’Ajuntament dels Poblets ha sol•licitat l’adhesió al pla de pobresa energètica de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb la finalitat d’esmorteir i evitar els efectes de la pobresa energètica perquè cap família es quede sense subministraments i puga afrontar els costos de la factura d’energia, especialment a l’hivern.

Les ajudes que es poden sol•licitar són:
1.- Ajuda per al lloguer social.
2.- Ajuda per a evitar la pobresa energètica (llum, aigua i gas).

Les ajudes es tramitaran a través del Departament de Serveis Socials, prèvia cita al telèfon de l’Ajuntament (96 647 43 99), en horari d’atenció al públic (dimecres de 9.30 a 13.30 hores). El termini per a sol•licitar les ajudes finalitza el 24 de febrer de 2016.

*****
El Ajuntament de Els Poblets ha solicitado la adhesión al plan de pobreza energética de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con el fin de amortiguar y evitar los efectos de la pobreza energética para que ninguna familia se quede sin suministros y pueda afrontar los costes de la factura de energía, especialmente en invierno.
Las ayudas que se pueden solicitar son:
1.- Ayuda para el alquiler social.
2.- Ayuda para evitar la pobreza energética (luz, agua y gas).
Las ayudas se tramitarán a través del Departamento de Servicios Sociales, previa cita al teléfono del Ayuntamiento (96 647 43 99), en horario de atención al público (miércoles de 9.30 a 13.30 horas). El plazo para solicitar las ayudas finaliza el 24 de febrero de 2016.