Actualidad de Els Poblets

01 marzo 2016

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE L’ÀREA RECREATIVA EN PASQUA I SANT VICENT 2016 (español, valencià, english, deutsch)

Els residents dels Poblets interessats en acudir a l’Àrea Recreativa els dies de Pasqua (24 al 28 de març, ambdòs inclosos) i Sant Vicent (2,3 i 4 d’abril), hauran d’inscriure’s prèviament a l’Ajuntament i retirar un tiquet que els autoritze a l’ús del parc. Aquesta mesura es deu a l’aforament limitat del parc. Disculpen les molèsties.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL ÁREA RECREATIVA
EN PASCUA Y SAN VICENTE 2016

Los residentes de Els Poblets interesados en acudir al Área Recreativa los días de Pascua (24 al 28 de marzo, ambos incluidos) y San Vicente (2,3 y 4 de abril), deberán inscribirse previamente en el Ayuntamiento y retirar un ticket que les autorice el uso del parque. Esta medida se debe al aforo limitado del parque. Disculpen las molestias.

INFORMATION FOR THE USE OF RECREATION AREA
IN EASTER AND SAN VICENTE 2016

Any Els Poblets resident interested in going to the Recreation Area on Easter day’s (24 to 28 March inclusive) and San Vicente (2,3 and 4 April), needs to obtain a ticket (obtainable from the Town Hall) to allow them to enjoy the use of the park. Sorry for the necessity of this but the area only has limited seatig capacity.

INFORMATIONEN AUF DEM AREA RECREATIVA
IN OSTER UND SAN VICENTE 2016

Alle Bürger von Els Poblets, in Ostern auf dem Freizeitgelände teilnehmen wollen, müssen sich vorher bei der Stadtverwaltung einschreiben lassen. Sie erhalten dort ein Ticket, das Sie zur Nutzung des Parkes berechtigt.

Diese Maßnahme ist leider wegen der beschränkten Platzanzahl notwendig.