Perfil del Contratante 2014

CONTRACTE D’OBRES DE TERMINACIÓ URBANITZACIÓ C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 20, C/ 20 A I C/ 23 DE PDA. BARRANQUETS, ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ.- 2ª ANUALITAT

Ver más

CONTRACTE D’OBRES COL·LECTORS SANEJAMENT I PLUVIALS C/ 11 DE PDA. SORTS DE LA MAR

Ver más