Perfil del Contratante 2009

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE

Ver más

OBRES TERMINACIÓ URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER 29 A PDA. BARRANQUETS

Ver más

2ª FASE OBRES DE PEATONALITZACIÓ PLAÇA DEL CASTELL I CARRER CERVANTES

Ver más

Urbanización accesos polideportivo y escuela de música en la Pda. Revoltes.- Fondo de Inversión Local

Ver más

CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS.- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D’AIGUA

Ver más

Contracte d’obres tancament Àrea Recreativa en Pda. Gironets

Ver más

Contracte d’obres urbanització accessos àrea recreativa en Pda. Gironets

Ver más