Actualidad de Els Poblets

17 junio 2024

Adhesió als Bons consum 2024

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant n.º 113 de 13 de juny de 2024 s’ha publicat la convocatòria de la campanya de foment del consum al comerç local “COMPRA EN ELS POBLETS 2024”, mitjançant l’emissió de bons-consum.

Les bases íntegres estan publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Poblets https://elspoblets.sedelectronica.es/

Aquelles pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals que complisquen els requisits exigits en les bases i estiguen interessats en participar en la campanya, han de SOL·LICITAR LA SEUA ADHESIÓ, mitjançant el procediment habilitat a tal efecte en la seu electrònica.

L’últim dia per a presentar dita sol·licitud i la documentació requerida en les bases és el dia 20 de juny de 2024.