Actualidad de Els Poblets

24 febrero 2022

Campanya Xylella 2022

L’Ajuntament va a procedir al repartiment de producte pel tractament contra els vectors de Xylella Fastidiosa pels cultius d’ametler, olivera i fruiters d’ós. Els interessats, que hauràn d’acreditar ser titulars del carnet d’usuari de productes fitosanitaris (bàsic o qualificat), han d’arreplegar el producte al magatzem municipal situat a la Pda. Barranquets C/ 10, els divendres de 13.00 a 14.00 hores a partir del 25 de febrer de 2022 (este inclòs). Per poder retirar el producte cal presentar  DNI i carnet d’usuari de producte fitosanitaris, i se´ls requerirà la següent informació:

  • Nº de parcel·la i polígon.
  • Superficie a tractar.
  • Tipus de cultiu.

A la pàgina web de la Conselleria disposen d’informació de les bones pràctiques culturals efectives per combatre també estos vectors.

http://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/xylella-fastidiosa