Actualidad de Els Poblets

01 marzo 2021

Recomanacions Ministeri de Sanitat – COVID 19

Dins del marc de la normativa autonòmica vigent  a partir del dilluns 1 de març sobre mesures covid,  el Ministeri de Sanitat RECOMANA, respecte de l’ús dels parcs infantils recreatius a l’aire lliure:

  • Realitzar activitats preferentment en grups estables de convivència que, en la mesura del possible, mantinguen la seua autonomia i independència de la resta mentre dure l’activitat.
  • Possibilitar el compliment de les mesures de prevenció i distància física interpersonal limitant la grandària dels grups durant l’horari d’ús d’aquests.
  • Evitar l’intercanvi d’objectes i extremar les mesures de prevenció i higiene individuals i la neteja dels objectes abans i després del seu ús.
  • Les persones de sis anys d’ara en avant queden obligades a l’ús de màscares. Es recomana el seu ús en la població infantil entre 3 i 5 anys.
  • Assegurar per part de pares, mares o tutors, higiene i desinfecció de mans dels xiquets i xiquetes usuaris freqüent, almenys a l’inici i al final del període de jocs mitjançant gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, degudament autoritzats i registrats, o d’una solució sabonosa. Es recomana preferentment la rentada de mans amb aigua i sabó sempre que siga possible.