Actualidad de Els Poblets

15 febrero 2021

Concessió directa d’ajudes per a persones treballadores per compte propi o autònomes

S’ha publicat al DOGV el DECRET 22/2021, de 5 de febrer, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes per a persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de la prestació de cessament d’activitat per la COVID-19.

Seran beneficiàries de les ajudes les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener, febrer o tots dos de 2021 i que tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds i documentació annexa s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21484&version=amp

A la pàgina web de Treball estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

És molt important consultar les bases per tenir clars els dos tràmits necessaris per presentar les sol·licituds.

DECRET 22/2021 de 5 de febrer del Consell d ‘ aprovació de les bases reguladores i concessió directa:

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/09/pdf/2021_1132.pdf