Actualidad de Els Poblets

09 febrero 2021

Ajudes al lloguer – COVID-19 2021

Des del 25 de gener i fins el 30 d’octubre de 2021 es poden sol·licitar les ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, a conseqüència de l’impacte econòmic i social del COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

Tota la informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21392