Actualidad de Els Poblets

21 enero 2021

MESURES COVID-19 – del 21 de gener al 3 de febrer

 1. TANCAMENT CAUTELAR DELS SEGÜENTS ESTABLIMENTS, ESPAIS I ACTIVITATS

  1. Centres recreatius de majors (llars del jubilat) i de joves (ludoteques, centres d’oci i entreteniment juvenil) i centres on es facen activitats festeres tradicionals.
  2. Bars, restaurants, cafeteries i altres establiments d’oci, llevat que presten servei de recollida de menjar o beguda en el local o bé d’enviament a domicili. S’exceptuen d’aquesta mesura els locals que es puguen considerar essencials o no substituïbles:
   • Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques, per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.
   • Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu dels clients allotjats.
   • Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal empleat.
   • Servei de menjador escolar en guarderies i centres docents d’ensenyament reglat (col·legis d’Educació Primària, instituts, universitats i similars).
   • Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació que presten servei de manera habitual als transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres.
   Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar o beguda per la clientela en l’establiment amb cita prèvia, es podran dur a terme durant l’horari d’obertura de l’establiment.
  3. Establiments dedicats a activitats recreatives i d’atzar, com ara casinos de joc, sales de bingo, sales recreatives de màquines d’atzar, sales de joc, tómboles, sales cibernètiques i similars.
 2. LOCALS COMERCIALS

  Els locals comercials i les superfícies comercials tancaran a les 18.00 hores. S’exceptua l’activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats a l’activitat comercial essencial d’alimentació o higiene, les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els serveis de perruqueria i venda d’aliments per a animals, únicament per a la venda d’aquests productes, així com els departaments dedicats a totes les activitats esmentades que es puguen trobar en l’interior dels establiments.
 3. ESPORTS, ACTIVITAT FÍSICA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  1. Es podrà practicar activitat física i esportiva a l’aire lliure i fora d’instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats individuals i aquelles que es practiquen per parelles només en cas de convivents.
   El nombre màxim de persones que es podran ajuntar per a la realització d’activitat física a l’aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, running o grups d’entrenament de modalitats individuals a l’aire lliure) serà l’establit per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats.
  2. Se suspenen totes les competicions, les activitats i els esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior, organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, inclosos els entrenaments.
  3. Es procedeix al tancament de les instal·lacions i dels centres esportius, oberts o tancats, amb l’excepció d’aquells necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional i els respectius entrenaments.
   Sense perjudici de les excepcions del paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, inclosos clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.
 4. RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS

  Es limita l’ús de zones comunes al 30 % de l’aforament (inclosos menjadors, on es poden establir torns) i sempre garantint les mesures de distanciament, higiene i prevenció. Es suspenen les visites.
 5. VETLATORIS, SOTERRARS I CELEBRACIONS

  1. Vetlatoris i soterrars
   Les vetles podran realitzar-se en tota classe d’instal·lacions, públiques o privades, limitades a un aforament del 30 %, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats, siguen o no convivents i sempre que s’hi puga garantir la distància de seguretat.
   La participació en la comitiva per al soterrar o comiat per a cremació de la persona difunta es restringeix a un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides.
  2. Celebracions
   Les cerimònies no religioses podran fer-se en tota classe d’instal·lacions, públiques o privades, bé en espais a l’aire lliure o en espais tancats, sempre que no se supere 1/3 de l’aforament, amb un màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides, i que s’hi puguen garantir la distància interpersonal de seguretat i les mesures d’higiene.

Descarrega els futllets en PDF