Actualidad de Els Poblets

30 octubre 2020

Recollida de fem

Us recordem com s’han d’abocar les restes de casa i a quin contenidor pertanyen.

CONTENIDOR FEM: dipositarem tot el que no s’ha d’abocar als altres contenidors (restes aliments, bolquers, joguets, tovalloletes, mascaretes…).

CONTENIDOR ENVASOS: envasos i embolcalls de plàstic, tetrabrick i metall.

CONTENIDOR PAPER I CARTRÓ: paper i cartró ben plegat i sense bossa de plàstic.

CONTENIDOR VIDRE: envasos de vidre.

CONTENIDOR RESTES VEGETALS: restes vegetals, sense bossa de plàstic.

En quant a la resta de residus (EXCEPTE enderroc d’obra, del què s’ha d’ocupar l’interessat):

  • Oli usat: dipositar dins del contenidors específics dins envasos ben tancats.
  • Piles: contenidors de piles (hi ha un a l’Ajuntament).
  • Tubs fluorescents i bombetes de baix consum, leds i de descàrrega: al contenidor adient (hi ha un a l’Ajuntament).
  • Mobles, electrodomèstics, aparells elèctrics, pots pintura, etc.: heu de telefonar a CESPA (636 590 142; 900 107 936), que els recollirà de forma gratuïta.