Actualidad de Els Poblets

28 octubre 2020

Noves mesures adoptades per al aprevenció de la Covid-19

En vigor des de les 1:00 hores del dia 25 d’octubre de 2020, fins a les 23:59 hores del 9 de decembre de 2020

CIRCULACIÓ DE PERSONES
Es prohibeix la circulació a la via i espais públics de 00:00 a 06:00 h
Amb excepció de:
– Desplaçament a el lloc de treball.
– Retorn a el lloc de residència habitual després de la jornada laboral.
– Assistència a centres sanitaris o farmacèutics.
– Assistència i cura a majors, menors i dependents.
– Causa de força major o situació de necessitat
Per a la realització de les activitats exceptuades en l’apartat anterior,
es permetrà:
– La circulació de vehicles per a trasllat de les activitats exceptuades o
el repostatge.
– La circulació de vehicles per a l’abastament i subministrament d’
activitats econòmiques que, s’hagin d’efectuar en horari nocturn.
– I la circulació de personal i vehicles de la neteja

MESURES EN REUNIONS DE CARÀCTER FAMILIAR I SOCIAL
Es prohibeixen les reunions de més de 6 persones, tant en espais públics
com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se
les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establertes en els acords de Consell anteriors.

MESURES RELATIVES A JARDINS I ZONES D’ESPLAI
Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts només des de les 8:00 a les 22:00 hores.

MESURES RELATIVES Als ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA
– El consum serà sempre assegut a taula tant a l’interior com a les
terrasses.
– A les taules o agrupacions de taules, tant a l’interior com en terrasses,
es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.
– Les barres només podran ser usades per les persones, per demanar i recollir la seua consumició.
-El horari de tancament dels establiments serà a les 00:00 hores, sense que
puguin acceptar comandes a partir de les 23:00 hores.
– L’ús de la màscara serà obligat en tot moment, excepte en el moment
de la consumició.

MESURES RELATIVES A LA VENDA D’ALCOHOL
– Es prohibeix la venda d’alcohol entre les 22:00 hores i les 8:00 hores del dia següent, en tot tipus d’establiments, excepte en els anteriors.
– Es prohibeix el consum absolut d’alcohol a la via pública, les 24 hores
del dia excepte en els anteriors.