Actualidad de Els Poblets

13 abril 2020

Mesures urgents per establir ajudes econòmiques a treballadors i treballadores afectats per un ERTO

En el DOGV de hui: DECRET LLEI 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per establir ajudes econòmiques a treballadors i treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma

Amb 2 tipus d’ajudes:

 1. 30.000.000 € per a suport econòmic a les persones treballadores amb rendes baixes en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana
  • Per decret de Consell s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO.
  • La tramitació i gestió d’aquests ajuts s’atribueix a l’Agència Tributària Valenciana
  • La quantia ascendirà a 150 € per persona beneficiària
 2. 3.000.000 € per a ajudes urgents per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones que hagin exercit el dret de reducció de la seva jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec
  • Per decret de Consell s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, als treballadors i treballadores valencians que hagin exercit els drets de reducció total o de el 50% o més de la seva jornada laboral per a l’atenció a persones menors, majors o dependents al seu càrrec, amb motiu de la Covid-19
  • La tramitació i gestió d’aquests ajuts s’encarrega a LABORA
  • La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a:
   • 600 € si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%
   • 450 € si la reducció és d’entre el 61% i el 80%
   • 300 € si la reducció és d’entre el 50% i el 60%

Els decrets de desenvolupament de contenir els requisits i condicions que hauran de complir les persones beneficiàries