Actualidad de Els Poblets

06 noviembre 2019

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ.- EMPUJU 2019 COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU

Per Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació de data 9 d’agost de 2019, s’ha concedit a aquest Ajuntament, dins del PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVENS PER ENTITATS LOCALS EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL, programa cofinançat pel FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) anualitat 2019, la següent subvenció:

Activitat subvencionada
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
Pressupost16.726,56 €
Import concedit
15.207,24 €
Tasques a realitzar
Peó/zelador

Enllaços d’interès:
http://ec.europea.eu/social/home.jsp?langld=Es
http://www.empleo.gob.es/uafse/

Descarrega l'anunci oficial