Actualidad de Els Poblets

29 enero 2019

BAN: Oferta de treball Jardineria

Per la present es fa saber que el pròxim dilluns dia 11 de febrer de 2019 a partir de les 11.00 hores en l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària del nou contracte de serveis de MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE PARCS, JARDINS I ZONES VERDES MUNICIPALS, realitzarà entrevistes per a contractar personal i adscriure’l al servei.

Tots aquells que estiguen interessats podran personar-se en l’Ajuntament el dia i a l’hora indicats, portant, si fóra possible, el seu «currículum vitae» i/o vida laboral.