Actualidad de Els Poblets

31 mayo 2018

Convocatòria de concurs BAR DEL CLUB DE CONVIVÈNCIA

BAN

Pel present es fa saber que en el B.O.P. nº 102 de 30 de maig de 2018 ha eixit publicada la convocatòria de concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per l’explotació BAR DEL CLUB DE CONVIVÈNCIA.

El termini per a presentar les ofertes per a concursar finalitza el dia 14 de JUNY DE 2018.

Els Plecs que regulen el concurs i la resta de documentació poden arreplegar-la en l’Ajuntament o be en el perfil de contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament www.elspoblets.sedelectronica.es

ELS POBLETS a 30 de maig de 2018

L’ALCALDE
SALVADOR SENDRA I GASQUET

Descarrega’t el PDF: BAN-BAR CLUB CONVIVÈNCIA