TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS

03 junio 2016

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS