DEROGADA: Ordenança reguladora d’escoladors i conservació de solars i parcel·les

03 junio 2016

DEROGADA: Ordenança reguladora d’escoladors i conservació de solars i parcel·les