ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I ALTRES PUBLICACIONS

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I ALTRES PUBLICACIONS