ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’ARTICLES TURÍSTICS-CULTURALS

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’ARTICLES TURÍSTICS-CULTURALS