ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA