ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT DE GUANY I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT AMB EL QUAL ES PERSEGUISCA UNA FINALITAT DE GUANY, TALS COM INSTAL·LACIONS DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES I INDUSTRIES DEL CARRER, VITRINES I EXPOSITORS.

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT DE GUANY I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT AMB EL QUAL ES PERSEGUISCA UNA FINALITAT DE GUANY, TALS COM INSTAL·LACIONS DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES I INDUSTRIES DEL CARRER, VITRINES I EXPOSITORS.