ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA AL POLISPORTIU MUNICIPAL, PISCINA I UTILITZACIÓ DE LES SEUES INSTAL·LACIONS

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA AL POLISPORTIU MUNICIPAL, PISCINA I UTILITZACIÓ DE LES SEUES INSTAL·LACIONS