ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL