ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE VEHICLES, CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES I ALTRES APARELLS ANÀLEGS.

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE VEHICLES, CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES I ALTRES APARELLS ANÀLEGS.