ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I ENVESTIDA D’AIGUA POTABLE

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I ENVESTIDA D’AIGUA POTABLE