ORDENANÇA PER A LA TAXA PER LLICÈNCIES I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

02 mayo 2024

ORDENANÇA PER A LA TAXA PER LLICÈNCIES I ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS