ORDENANÇA FISCAL TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL I EXPLOTACIÓ DELS HORTS URBANS

03 junio 2016

ORDENANÇA FISCAL TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL I EXPLOTACIÓ DELS HORTS URBANS