ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ABOCADOR MUNICIPAL PER AL DIPÒSIT DE LES RESTES DE LABORS DE JARDINERIA QUE ES GENEREN EN EL TERME MUNICIPAL DELS POBLETS

03 junio 2016

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ABOCADOR MUNICIPAL PER AL DIPÒSIT DE LES RESTES DE LABORS DE JARDINERIA QUE ES GENEREN EN EL TERME MUNICIPAL DELS POBLETS