ORDENANÇA DE NORMES GENERALS PER A L’ESTABLIMENT O MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AQUEST AJUNTAMENT

03 junio 2016

ORDENANÇA DE NORMES GENERALS PER A L’ESTABLIMENT O MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AQUEST AJUNTAMENT