ORDENANÇA D’AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D’AUTORITZACIONS PER A L’EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D’ACTIVITAT EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI DELS POBLETS

23 enero 2019

ORDENANÇA D’AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D’AUTORITZACIONS PER A L’EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D’ACTIVITAT EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI DELS POBLETS