ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS EN LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA

05 julio 2017

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS EN LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA