Actualidad de Els Poblets

20 julio 2023

ANUNCI – CONCESSIÓ SUBVENCIONS PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – NEXT GENERATION EU

Per Resolucions 14a i 15a de concessió de sol·licituds d’ajudes presentades en virtut de la convocatòria de la Resolució de 14 d’octubre de 2021 de la Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica , per la qual se convoquen de forma

anticipada , per a l’any 2022, ajudes dins del programa d’incentius 4, realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial , les administracions públiques i el tercer sector amb o sense emmagatzament , en el marc del “Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU”, s’han concedit a aquest Ajuntament les següents subvencions:

Expedient no Cost total Subvenció PRTR Aportació
municipal
AGAUTC/2022/2205 48.026,55 € 24.174,00€ 23.852,55 €
AGATUC/2022/3252 125.246,53 € 78.684,00€ 46.562,53 €
AGAUTC/2022/3347 26.788,25 € 15.168,00€ 11.620,25 €
AGAUTC/2022/3514 27.089,37 € 17.064,00€ 10.025,37 €

Tot el qual es fa públic, d’acord amb les bases que regeixen la convocatòria.