Actualidad de Els Poblets

20 abril 2023

INFORMACIÓ IMPORTANT – COMPRA EN ELS POBLETS 2023 – ADHESIÓ DE COMERÇOS

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant n.º 76 de 19 d’abril de 2023 s’ha publicat la convocatòria de la campanya de foment del consum al comerç local “COMPRA EN ELS POBLETS 2023”, mitjançant l’emissió de bons-consum.

Les bases íntegres estan publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Poblets https://elspoblets.sedelectronica.es/

Aquelles pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals que complisquen els requisits exigits en les bases i estiguen interessats en participar en la campanya, han de SOL·LICITAR LA SEUA ADHESIÓ, mitjançant el procediment habilitat a tal efecte en la seu electrònica.

L’últim dia per a presentar dita sol·licitud i la documentació requerida en les bases és el dia 4 de maig de 2023.

Regidoria de Comerç