Actualidad de Els Poblets

09 diciembre 2021

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ.- EMPUJU 2021 COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU

Per Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació de data 28 d’octubre de 2021, s’ha concedit a aquest Ajuntament, dins del PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS D’EDAT PER ENTITATS LOCALS EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA , la següent subvenció:

Activitat subvencionada
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA EN EL MARC
DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL
EUROPEU 2014-2020
Pressupost19.802,04 €
Import concedit
17.839,44 €
Tasques a realitzar
Auxiliar-administratiu

Enllaços d’interès:
http://ec.europea.eu/social/home.jsp?langld=Es
http://www.empleo.gob.es/uafse/

Descarrega l'anunci oficial