Actualidad de Els Poblets

20 abril 2021

SUMA – Ampliació del termini

SUMA ens comunica l’ampliació del termini de cobrament de la 1ª voluntària de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i altres tributs municipals dins el 14 de juny de 2021.