Actualidad de Els Poblets

28 agosto 2020

Gestió educativa de la COVID-19

Us avancem algunes dades relacionades amb la gestió educativa de la Covid.

A la Comunitat Valenciana estem treballant des de juny per una volta segura a les aules i amb el màxim consens entre els sectors educatius.

  • 4374 docents més contractats.
  • 3000 monitors de menjador més.
  • Més capacitat de les plataformes digitals i més formació de professorat en Tics.
  • 30.000 tablets per a alumnat.
  • Nou pla de contingència per als centres.
  • Increment de la desinfecció i material de seguretat i higiene en els centres.
  • 9 milions per a activitats extraescolars.
  • Creació de la figura de Coordinador Covid en tots els centres en contacte directe amb el centre de salut corresponent.
  • La setmana que habilitarem un espai web per resoldre dubtes de la comunitat educativa
  • També un servei d’atenció telefònica «call center».