Actualidad de Els Poblets

A partir del dilluns 27 d’abril els titulars del horts urbans municipals poden acudir a ells en horari habitual, qui tinga assignat un n° parell en dia parell i qui tinga assignat un n° imparell en dia imparell. Sols per a tasques agrícoles, no esplai ni recreatives, i respectant sempre les mesures de distanciament i higièniques.