Actualidad de Els Poblets

23 abril 2020

En aquests dies de confinament, Aqualia anima als ciutadans a sol·licitar la factura electrònica del servei d’aigua

En l’actual situació d’estat d’alerta per la crisi sanitària del coronavirus, Aqualia recorda als seus clients que poden continuar realitzant les seves gestions i consultes a través dels canals de comunicació digitals i els recomana que s’adhereixin al seu servei gratuït de e-factura. Aquesta eina els permetrà rebre la factura de l’aigua directament en la seva adreça de correu electrònic el mateix dia en què s’emet, podent a més consultar-la en qualsevol moment.

Tal com s’explica en el vídeo promocional, l’e-factura aporta moltíssims avantatges al ciutadà sempre i, especialment en aquests mesos de confinament. Major seguretat, celeritat i certesa en l’enviament i recepció de les seves factures, una major confidencialitat, facilitat d’arxiu i consulta, a més d’assegurar la llegibilitat en disposar sempre de documents originals.

A més, apostar per la factura electrònica suposa contribuir a la millora del medi ambient, en utilitzar un suport net i no contaminant. Per sol·licitar la factura electrònica, els clients tan sols han de facilitar la seva adreça de correu electrònic, enviant un e-mail a e-factura@aqualia.es, indicant el número de contracte, població, nom i cognoms del titular i adreça de l’e-mail on desitgen rebre l’e-factura, o trucant al Centre d’Atenció al Client, Aqualia Contact. La factura electrònica rebuda disposa de la mateixa validesa fiscal i legal que la factura tradicional.

El servei de facturació electrònica és una eina més dins del servei integral multicanal, Aqualia Contact amb el qual l’empresa segueix connectada amb els ciutadans durant aquests mesos de confinament per a gestionar tots els tràmits i consultes que requereixin. Els ciutadans tenen a la seva disposició diferents vies de comunicació perquè estiguin contínuament informats: a part de la pàgina web, manté una comunicació activa a través del Centre d’Atenció al Client (CAC), l’oficina virtual,l’app i el canals en xarxes socials.

A través de www.aqualia.com els ciutadans compten amb un cercador (en sis idiomes) per localitzar en cada municipi els canals disponibles i com accedir. A partir d’aquí, la web facilita informació de gran utilitat sobre els procediments administratius a seguir per a realitzar les altes, baixes o canvi de titularitat, així com les tarifes vigents, requisits per a realitzar les diferents gestions, telèfons de contacte, entre molts altres aspectes.

Aqualia vol transmetre a tots els ciutadans que continuarà prestant el servei amb la mateixa dedicació que fins ara i mantindrà actius tots els canals de comunicació per a gestionar les seves consultes, tràmits i incidències.

Per més informació:
Departamento de Comunicación
comunicacion@aqualia.es
www.aqualia.com
@aqualia
Vídeo de l’ e-factura: https://youtu.be/UJLoH2bCOQw