Actualidad de Els Poblets

30 abril 2020

Activita agrària durant l’estat d’alarma

Des de Xarxa Agrícola ens informen dels aspectes més rellevants relatives al manteniment de l’activitat agrària durant l’estat d’alarma: els desplaçaments als horts d’autoconsum queden autoritzats, a condició que l’hort es trobe pròxim al domicili habitual, i les cremes agrícoles es tornen a autoritzar seguint les indicacions en matèria de cremes municipals i les resolucions autonòmiques.

Aquesta informació també la podeu trobar en la web del Creama en l’apartat d’informació per a pimes. Per una altra banda, adjuntem informació sobre el control de la Xylella fastidiosa que van rebre a l’Ajuntament durant l’estat d’alarma i no vam difondre per no donar lloc a malentesos en quan als desplaçaments als horts d’autoconsum.

Esperem que aquesta informació us siga d’ajuda.