Actualidad de Els Poblets

20 marzo 2020

Pròrroga dels plaços d’ajudes al lloguer 2000

En aplicació del Reial Decret de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària del COVID-19, es suspenen els terminis i s’interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de sol·licituds en matèria de vivenda.

Oficines territorials i PROP

NO ESTAN OBERTS al públic.

Si disposava de cita prèvia presencial, l’aplaçarem i li comunicarem la nova data.

Tramitació telemàtica

Per via telefònica en les direccions territorials:

  • Castelló; 964 333 772
  • València: 961 426 816
  • Alacant: 965 938 411

Per internet a través de l’enllaç en la web.

Més info: habitatge.gva.es , CORREU: ajudeslloguer@gva.es o crida al 012

Properes convocatòries d’ajudes a la Rehabilitació (Renhata – IEE – Pla Estatal de Vivenda) – 961 208 369 | dg_qualitat_rehabilitació@gva.es