Actualidad de Els Poblets

18 marzo 2020

Preguntes freqüents sobre el moviment de ciutadans – Policia Local dels Poblets

Ací teniu accés al document original de la Policia Local, més avall teniu les preguntes i respostes.

La Policia Local de ELS POBLETS, respon a les preguntes més freqüents realitzades per les ciutadanes i ciutadans:

Puc desplaçar-me al meu lloc de treball amb bicicleta?

R: Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable portar algun document que justifiqui el desplaçament (certificat de l’empresa, targeta d’empleat, etc.)

Es pot sortir a baixar a l’gos?

R – Sí. Sempre que es faci en els voltants de l’domicili. No es pot anar a passejar a l’animal a la platja o a la muntanya, si no és que el seu domicili està a escassos metres d’aquests llocs.

Volia saber si una fàbrica pot obrir amb l’aplicació de l’Estat d’Alerta i per tant els empleats podem anar a treballar a aquesta fàbrica.

R – Sí. És convenient que els empleats i personal directiu portin algun document o identificació que indiqui el domicili de l’empresa.

Per als que hem de treballar. Podem portar els nens a casa d’algun familiar? Hi ha algun problema en portar-los al matí i recollir-los a la tarda? Aniríem en transport públic és el nostre únic mode de transport.

Poden fer-ho sense més limitació que sempre que sigui possible que siguin acompanyats per un sol dels cònjuges. Igualment poden utilitzar el transport públic. Intentin guardar distància de seguretat.

Puc tornar a casa després d’estar el cap de setmana cuidant una nena perquè els seus pares porten fent hores a l’hospital?

R – Puc fer-ho sense problemes. I de les gràcies de la nostra part a aquests pares. Entre tots junts podrem amb el virus.

Jugar a les pistes esportives, zones de jocs, gimnasos oberts a l’aire lliure es pot ?

R – No es pot. Ni a les públiques ni a les privades. En el cas d’instal·lacions esportives a l’interior de comunitats de veïns, serà responsabilitat de l’President de la Comunitat evitar que aquestes pistes o instal·lacions (pistes de pàdel, tennis o piscines siguin utilitzades. En cas que no es compleixi aquesta prohibició seran les Forces i cossos de seguretat les que procedeixin a la seva precinte.

Sóc repartidor de …, autònom amb el meu propi cotxe i volia saber si puc anar a treballar. Suposo que sí podria perquè el comerç en línia està exempt de les restriccions oi?

R – Sí que pot desplaçar-se a lliurar les comandes, sempre que aquests desplaçaments estiguin justificats mitjançant els corresponents albarans o notes de lliurament, siguin en paper o digitals.

A el lloc on vaig a treure el meu gos van altres persones què faig?

R – Mantingui distància de seguretat amb les persones. Tot i que els animals no transmeten la malaltia procuri no tocar els d’altres persones, ni que aquestes acariciïn a el seu. I paséelo seguint les normes.

Els meus pares són grans, puc portar-los la compra matí si necessiten alguna cosa?

Pot fer-los i portar-los la compra sense problemes, sempre que ho faci i la porti a casa dels pares una persona sola. Igualment es pot fer de manera a aquells veïns que siguin persones grans i ho necessitin Siguem solidaris amb la gent gran, entre tots podrem amb el virus.

Els comercials de recorregut nacional ¿podem traslladar-nos o ens quedem a l’empresa?

R – Tot dependrà dels productes que comercialitzi la seva empresa. Si són aliments o productes de primera necessitat podrà traslladar sempre que d’una forma o una altra es justifiquen les visites a clients que té programades. Si no són aquesta mena de productes no podrà traslladar-se i haurà d’estar al que indiqui la seva empresa. Recordeu que els establiments que no venguin aliments o productes de primera necessitat i aquells que no reculli donin el Reial Decret pel qual es dicta l’Estat d’Alarma, estaran tancats.

Utilitzo un carril bici d’acudir a la feina puc seguir fent-ho?

Mentre sigui per desplaçament justificat que pugui acreditar si. No per fer esport a l’aire lliure.

Visc a XXXXXX i treball en YYYYYY, però he de portar el meu fill petit a casa dels avis que està en ELS POBLETS podré fer-ho?

R – Sí. Però caldrà que pugui justificar aquests desplaçaments. Si és el cas haurà de portar: 1.Su DNI on consti el domicili a XXXXXX.2.Un document en què constin les dades de l’empresa i la seva pertinença com a treballador a la mateixa, telèfon contacto.3.Un document que justifiqui el domicili , en aquest cas, dels avis, que pot ser rebut de l’aigua, llum, o similar. Com més documents es portin per justificar aquests desplaçaments molt millor i que puguem comprovar la seva veracitat.

Me n’he d’anar de la ciutat en breu i a l’tenir una motocicleta volia passar la ITV abans d’anar-me’n i deixar-la un familiar com ho faig?

R – Els tràmits administratius s’han suspès i s’interrompen els terminis en tant duri l’Estat d’Alarma. En el moment que sortim d’aquesta situació, que entre tots sortirem, s’ho assegurem, podrà anar a passar la ITV. Si. No pot fer-ho de forma personal podrà fer-ho el seu familiar amb una autorització seva i portant els documents necessaris per a realitzar la ITV.

Treball en la construcció i estem fent una obra en una zona fora de VERGER i on no arriba el transport públic. Puc anar amb el meu cotxe? Així mateix ve amb mi un company que no té cotxe, ¿pot seguir fent-ho?

R – Pot traslladar-se a el lloc on s’està fent l’obra, però justifiqui d’alguna manera aquest desplaçament (certificat de la constructora, arquitecte, etc.) Quant al seu company que intenti arribar a el lloc més proper possible a transport públic ia partir d’ aquí o cas de no ser possible que vagi al seu cotxe i procurant mantenir la major distància de seguretat entre tots dos i amb el cotxe ventilat.

Ha mort un familiar puc anar a tanatori i posterior inhumació i / o incineració?

R – Familiars directes tot i així, consulteu amb l’empresa funerària abans d’desplaçar-se per si hi hagués algun tipus de restricció. En cas que no hi hagi restricció pot fer-ho justificant d’alguna manera aquest desplaçament (p.ex. porti el telèfon de tanatori i si cal justificar davant la Policia efectuï trucada i que els companys comprovin). Intentem col·laborar entre tots.

Visc fora de ELS POBLETS i he d’anar a casa dels meus pares que són més grans i en situació de risc. Ells sí que viuen en aquesta ciutat a portar-medicaments Puc fer aquest desplaçament, i com podria justificar-?

R – Pot realitzar el desplaçament sense problemes. Únicament, en el cas que li ho sol·licitin les Forces i Cossos de Seguretat, hauria de justificar-ho d’alguna manera, pàg. ex. amb la pròpia recepta, que estarà a nom dels seus pares, i algun document de el domicili dels mateixos. En cas que no disposi d’aquest últim els companys de Policia o Guàrdia Civil podran realitzar comprovació de el domicili dels seus pares a través de l’operador de 091, 092 de PLG o de CNP Per pròxims dies us recomanem obtenir un document que justifiqui el domicili de seus pares. I li desitgem que es millorin.

Sóc comercial i treball per a un magatzem de fontaneria puc seguir visitant als meus clients?

R – Us recomanem que en la mesura del possible efectuï les seves visites de forma telemàtica, i en cas que no pugui que les programi amb els seus clients, tenint en compte si ells exerceixen la seva activitat, que no podrà ser de venda dels seus productes , excepte casos de força major, i sí de reparacions. Amb l’agenda degudament programada podrà justificar els seus desplaçaments.

Poden anar dues o més persones en un mateix cotxe per desplaçar-se a la feina.

R – Us recomanem que no utilitzin el mateix cotxe. És preferible utilitzar diversos vehicles o que fan servir el transport públic aquelles persones que no disposin de vehicle.

Si he de portar a una persona al seu domicili amb cotxe puc?

R – Si aquesta persona es troba en aquests moments en el seu domicili i no hi hagi manera de que torni al seu domicili amb transport públic pot fer-ho. En cas que no es trobi amb vostè. Digui-li que eviti el desplaçament.

¿Es pot anar als parcs a passejar a l’gos?

R – No els parcs romanen tancats tot i que físicament és impossible. Faci-ho als voltants del seu domicili.

La Policia Local recorda que cal quedar-se a casa i facilita un telèfon per si sorgeixen més dubtes que és el 629.452.951 .